Politikamız


FORPLAS, PVC Granül üretimi yapan, plastik sektöründe lider üretici olarak rol alan, plastik sektörüne yön vermeyi, Entegre Yönetim Sistemleri gerekliliklerini sağlayarak, modern bilgi ve teknoloji imkânlarından yararlanarak aynı inanç birliği içerisinde olduğu paydaşları ile birlikte sürekli gelişme felsefesi ışığında; ürünlerinin kullanıldığı her noktada kaynakların tasarrufunu ve verimliliğini koruyacak şekilde en üst kalite seviyesinde müşteri memnuniyetinin ve güveninin karşılanmasını, yasal düzenlemelere uygun ürünler üretmeyi ve bunun için gerekli tüm önlemleri almayı; kurduğu Entegre Yönetim Sistemi'ni uygulamayı ve iyileştirmeyi politikası olarak benimsemiş ve kararlılıkla uygulamaktadır.
Ana görevimizin yenilikçi düşünmek olduğunu biliyoruz, bu bağlamda sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda;

Çeşitli sektörlerde şirketimizden hizmet alan müşterilerimizin talepleri, istek ve şikâyetleri, müşteri ayrımı yapılmaksızın açık, tarafsız, şeffaf ve güvenli bir şekilde tek bir kaynakta toplamayı ve bu kayıtların yasalara uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde değerlendirilmesini,
Kalite Amaç ve Hedeflere ulaşabilmek için iç ve dış ilgili tarafların talep, beklenti ve ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir biçimde karşılamayı,
Tespit edilen tüm öneri ve müşteri memnuniyeti kapsamındaki çalışmalarını hizmet ve yönetim sistemine dâhil edilerek, kalitemizin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
Her çalışanımızın kalite bilincini yükseltmek için gerekli tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayan ve ortak bir kurumsal kültür oluşturmayı,
Uyguladığı Entegre Yönetim Sistemleri ile; tanımlanmış ve yürürlükteki yasal mevzuatlara uyarak tanımlanan uygunluk yükümlülüklerine uyacağını, Kalite ve Çevresel faktörleri ile çevre gerekliliklerini, İşçi sağlığı ve İş güvenliği uygulamaları ile çalışanlarının güvenliğini ve işin sürekliliğini sağlamayı amaçlamış ve uygulamaya almış kurumsal ve küresel ekosistemi güvence altına almayı,
İçinde yaşanabilir bir çevre için çevrenin korunması ve tüm çevre boyutlarını azaltıcı uygulamaları, “0” kaza hedefi uygulamaları, gerçekleştirdiği hizmetin güvenliği, kalite fonksiyonlarının işlevselliği ile sürdürülebilirlik projesi ile kuruluşun ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğe taşımak için gerekli önlemleri almış ve performansını ölçerek sürekli gelişimi sağlamayı taahhüt etmektedir.

©2024 - Forplas Plastik. Tüm Hakları Saklıdır.